Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là web chuyên về tư vấn tài chính, giúp người dùng tìm được những gói vay hay những đơn vị cho vay phù hợp với bản thân người dùng. Trong website có những nội dung, thông tin cần thiết về tài chính, để cho người dùng tìm hiểu và biết thông tin kiến thức về tín dụng.

Chúng tôi tư vấn tín dụng cho người dùng trên toàn quốc và hoạt động công khai trên các nền tảng web và mạng xã hội… Chúng tôi không phải là đơn vị cho vay, người dùng nên hiểu điều đó.

Địa chỉ website : https://icredit.vip

Bình luận

Khi mọi người truy cập và sử dụng các dịch vụ, bình luận trên trang web của chúng tôi. Thì hệ thống trang web sẽ tự động thu thập các thông tin dữ liệu bình luận và IP của người dùng. Tất cả mọi người dùng đều như nhau.

Cookies

Cookie là hệ thống tự động lưu giữ thông tin của người dùng, giúp người dùng khi truy cập vào web không phải đăng nhập tài khoản, email.. Hiện web đang có Cookie, chính vì vậy người dùng truy cập vào web dễ dàng và bình luận thuận tiện.

Cookie chỉ lưu giữ thông tin cơ bản và người dùng muốn đóng thì phải tắt trình duyệt.

Nội dung nhúng từ website khác

Trên trang web có những thông tin, nội dung được chúng tôi nhúng vào các hình ảnh, bài viết. Khi mọi người truy cập vào những nội dung nhúng đó sẽ được chuyển sang website khác. Những website đó hoạt động chính xác và truy cập rất thuận tiện.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Những bình luận của người dùng được giữ lại vô thời hạn và người dùng khi bình luận sẽ được hiện thị ngay, thay vì chúng tôi kiểm duyệt thông tin.

Chia sẻ thông tin

Thông tin trên trang web được chúng tôi lưu giữ nội bộ và hoàn toàn giữ kín. Chính vì vậy, người dùng hãy tuân thủ việc đó.

Các thông tin cá nhân của người dùng cũng được chúng tôi lưu giữ, những thông tin này sẽ không có bên thứ 3 nào biết được khi chưa có sự cho phép của người dùng.

Cam kết an toàn

Website cam kết an toàn tất cả thông tin cá nhân của người dùng, trên website có hệ thống bảo mật SSL, chính vì vậy người dùng hãy tin tưởng vào độ bảo mật của chúng tôi. Nhất là những cuộc giao dịch với người dùng.

Chúng tôi luôn tôn trọng người dùng dù họ là ai đi nữa khi đến với chúng tôi.